• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

memory - souvenir

Yanlış : He bought a model of a TV tower as a memory of his trip to Shanghai.

Doğru : He bought a model of a TV tower as a souvenir of his trip to Shanghai.

Şangay gezisinden hediyelik eşya olarak TV kulesinin bir maketini satın aldı.

 

Yanlış : I always bring back memories to remind me of my holidays.

Doğru : I always bring back souvenirs to remind me of my holidays.

Tatillerimi hatırlatması için daima hatıra eşya (geri) getiririm.


Memory hatırlanan şey, anı; souvenir hatıralık eşya demektir.


I have no memory of what happened.

Ne olduğunu hatırlayamıyorum.


Primary school is a distant memory for me now.

İlkokul şimdi benim için uzak bir anı.


Yanlış : Visitors to Istanbul carry away pleasant memories about cruise on the Bosporus.

Doğru : Visitors to Istanbul carry away pleasant memories of cruise on the Bosporus.

İstanbul’u ziyaret edenler Boğaz turunun hoş anıları ile ayrılırlar.


Bir şey ilgili anılar, hatırlanan şeyler memory of sth ile söylenir.