• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

memoirs - memories

Memoirs birinin yaşamı ile ilgili kitap, hatıralar; memories ise memory isminin çoğulu olarak anılar demektir.


The retired general plans to write his memoirs.

Emekli general yaşamı ile ilgili kitap yazmayı planlıyor.


His first volume of memoirs dealt with a love story during the war.

Yaşamıyla ilgili kitabının ilk cildi savaş sırasındaki bir aşk öyküsüyle ilgilidir.


I cherish memories of the times we spent together.

Birlikte geçirdiğimiz zamanların anıları benim için çok değerli.