• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

meet (with)

Yanlış : I met with Dursun in the street just now.

Doğru : I met Dursun in the street just now.

Az önce sokakta Dursun ile karşılaştım.


Birisiyle tesadüfen karşılaşmak meet sb ile söylenir.


I met a British scientist on the train.

Trende bir İngiliz bilimci ile karşılaştım.


We met some nice Russian girls on holiday.

Tatilde birkaç güzel Rus kızıyla tanıştık.


Birisiyle sözleşerek buluşmak meet sb ile söylenir.


I’ll meet him at seven o’clock.

Onunla yedide buluşacağım.


We’ll meet at Pera Fish Restaurant.

Pera Balık Lokantasında buluşacağız.


Hasan and I meet for dinner once a week.

Hasan ve ben haftada bir akşam yemeği için buluşuruz.


Amerikan İngilizcesinde buluşmak meet with sb ile söylenir.


I’ll meet with her on Friday to discuss the project.

Cuma günü projeyi tartışmak için onunla buluşacağım.


Havaalanı gibi bir yerde birini karşılamak meet sb ile söylenir.


I went to the airport to meet Susan.

Susan’ı karşılamak için havaalanına gittim.