• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

medium - media

Yanlış : Television is an important media for advertisers.

Doğru : Television is an important medium for advertisers.

Televizyon reklamcılar için önemli bir iletişim aracıdır.


Televizyon, radyo, ve gazetelere the media (medya) denir. Media sözcüğü ile tekil veya çoğul fiil kullanılabilir.


The murder was reported in the media.

Cinayet medyada haber yapıldı.