• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

medicine

Yanlış : After drinking the medicine, I felt better.

Doğru : After taking the medicine, I felt better.

İlacı aldıktan sonra kendimi daha iyi hissettim.


İlaç içmek veya almak take/have medicine şeklinde söylenir.


The medicine is to be taken after meals.

İlacın yemeklerden sonra alınması gerekir.


Did you have your medicine?

İlacını içtin mi?