• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

means

Yanlış : The underground is the cheapest means to get round the town.

Doğru : The underground is the cheapest means of getting round the town.

Metro şehirde dolaşmanın en ucuz yoludur.


Bir şeyin yolu means of sth, bir şey yapmanın yolu means of doing sth şeklinde söylenir.


The donkey is the basic means of transport in this village.

Eşek bu köyde temel ulaşım aracıdır.