• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

maybe - may be

Yanlış : May be she'll come tomorrow.

Doğru : Maybe she'll come tomorrow.

Belki yarın gelecek.


Maybe belki demektir, may be ise may ve be sözcüklerinin bir araya gelmiş halidir.


Maybe you should go to the doctor.

Belki doktora gitsen iyi olur.


Maybe I can help you.

Belki sana yardım edebilirim.


Your tyres look a little flat, maybe you should check the pressure.

Lastiklerin biraz inik görünüyor, belki basıncı kontrol etsen iyi olur.


I don’t know where he is. He may be in İzmir.

Nerede olduğunu bilmiyorum. İzmir’de olabilir.


I may be late. Please wait for me.

Geç kalabilirim. Lütfen beni bekle.


Congestion of the liver may be due to heart failure.

Karaciğer tıkanıklığı kalp yetmezliği yüzünden olabilir.