• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

masterful - masterly

Masterful amir, buyurucu, hükmeden; masterly hünerli, ustaca demektir.

 

The colonel had a deep, masterful voice.

Albayın tok, hükmedici bir sesi vardı.


The new coach handles the team in a masterly manner.

Yeni antrenör takımı ustaca idare ediyor.