• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mankind

Yanlış : Overpopulation is a real threat to the future of the mankind.

Doğru : Overpopulation is a real threat to the future of mankind.

Fazla nüfus insanlığın geleceği için gerçek bir tehdittir.


İnsanlık, insanoğlu anlamına gelen mankind ismi the almaz. Bazı kişiler içinde man (erkek) sözcüğü bulunduğu için mankind sözcüğünün kadınlar da dahil olmak üzere bütün insanları belirtmek üzere kullanılmasından hoşlanmaz. Bunun yerine humanity (insanlık), the human race (insan ırkı) ya da people (insanlar) sözcüklerini kullanmayı yeğlerler.