• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

man

Yanlış : The man is slowly destroying the Earth.

Doğru : Man is slowly destroying the Earth.

İnsanoğlu dünyayı yavaş yavaş yok etmektedir.


Genel anlamda insanlar, insanoğlu anlamındaki man sözcüğü the almaz.