• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

make

Yanlış : She made me to wait an hour.

Doğru : She made me wait an hour.

Beni bir saat bekletti.


Birine bir şey yaptırmak anlamında kullanılan make fiilini izleyen fiil yalın halde olur, to almaz.


He made her cry.

Onu ağlattı.


The doctor made us wait three hours in his office.

Doktor bizi bürosunda üç saat bekletti.


His mother made him wash his hands.

Annesi ona ellerini yıkattı.


Ancak ettirgen çatıda kullanılan bu make fiili, edilgen hale getirilirse izleyen fiil to alır.


They made her leave the room.

Onu odadan çıkardılar.


She was made to leave the room.

O odadan çıkarıldı.


He should be made to apologise for his rudeness.

Kabalığı için özür diletilmeli.