• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

majority

Yanlış : The majority of the employees does not want the new manager.

Doğru : The majority of the employees do not want the new manager.

İşçilerin çoğu yeni müdürü istemiyor.


Majority of’dan sonra sayılabilen çoğul bir isim gelir ve fiil çoğul olur. Ancak of olmadan tek başına kullanılan majority’den sonra tekil veya çoğul bir fiil gelebilir.


The majority is/are not in favour of lowering the age at which people can vote.

Çoğunluk, insanların oy kullanabilme yaşının düşürülmesine taraftar değil.