• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

made in/of/from/by

Bir şeyin bir ülkede yapıldığını belirtmek için to be made in ibaresi kullanılır. Bakıldığında bir şeyin neden yapıldığı açıkça görünüyorsa to be made of, ancak bir şey yapılırken kullanılar malzemeler tamamen değişime uğramışsa to be made from kullanılır. Bir şeyin biri tarafından yapıldığını belirtmek içinse to be made by kullanılır.


a) made in (a country)


It was made in China.

Çin’de yapıldı.


This cheese is made in Turkey.

Bu peynir Türkiye’de yapılır.


These cars are made in Japan.

Bu arabalar Japonya’da yapılır.


b) made of (a material)


The tea-pot is made of silver.

Çaydanlık gümüşten yapılmıştır.


Is your bracelet made of gold?

Bileziğin altın mı?


The roof of the house was made of corrugated iron.

Evin çatısı oluklu sacdan yapıldı.


c) made from (a number of materials)


Glass is made from sand and lime.

Cam kum ve kireçten yapılır.


This cake was made from sugar, flour, butter and eggs.

Bu kek şeker, un, tereyağı ve yumurtadan yapıldı.


d) made by (someone)


This cake was made by my mother.

Bu kek annem tarafından yapıldı.

(Bu keki annem yaptı.)