• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

machinery

Yanlış : It is imperative all machineries are switched off after use.

Doğru : It is imperative all machinery is switched off after use.

Kullandıktan sonra bütün makineleri kapatmak şarttır.


Makineler anlamına gelen machinery sözcüğü sayılamayan bir isimdir, a almaz ve çoğul yapılmaz.


You must take care not to damage the machinery.

Makinelere zarar vermemeye dikkat etmelisin.


The new machinery has increased our work efficiency.

Yeni makine(ler) bizim iş verimimizi artırdı.