• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

luggage - pack

Yanlış : I didn’t have much time, so I packed my luggage in great haste.

Doğru : I didn’t have much time, so I packed in great haste.

Çok vaktim yoktu, bu yüzden aceleyle bagajımı hazırladım.


Pack seyahat için eşyalarını valize koyarak hazırlamak demektir, luggage sözcüğü ile kullanılmaz. Tek başına kullanıldığında bu anlamı verir.


The taxi has come, and you haven’t finished packing yet.

Taksi geldi sen hâlâ valizini hazırlamadın.