• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lot : a lot of - a great deal of

Yanlış : There are a great deal of films on television.

Doğru : There are a lot of films on television.

Televizyonda birçok film var.


A lot of hem sayılabilen hem sayılamayan adlarla kullanılır. Sayılabilen adlar a lot of’dan sonra çoğul olur. A great deal of ise yalnızca sayılamayan isimlerle kullanılır.


Our next-door neighbours received a lot of complaints about the noise.

Kapı komşumuz gürültü için birçok şikâyet aldı.


The new manager had inherited a lot of financial problems.

Yeni müdür birçok mali sorunu devraldı.


A lot of children are fond of music.

Birçok çocuk müziğe düşkündür.


A lot of money is spent on defence.

Savunmaya birçok para harcanır.


They spent a great deal of money on the advertising campaign.

: They spent a lot of money on the advertising campaign.

Reklam kampanyasına çok para harcadılar.


Sayılamayan isimlerin önünde aynı anlamı veren bu iki deyişten a lot of konuşma dilinde, a great deal of resmi dilde kullanılır.


I have a lot of homework to do tonight. (konuşma dili)

I have a great deal of homework to do tonight. (resmi dil)

Bu akşam yapacak çok ödevim var.