• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

look in - look into

Yanlış : He looked into the fridge to see if there's anything to eat.

Doğru : He looked in the fridge to see if there's anything to eat.

Yiyecek bir şey olup omadığını görmek için buzdolabına baktı.


Yanlış : Please look into the oven and see if the chicken is cooked.

Doğru : Please look in the oven and see if the chicken is cooked.

Lütfen fırına bak ve tavuğun pişip pişmediğini gör.


Bir şeyi bulmak veya öğrenmek için oda, kap veya kitaba bakmak look into ile değil look in ile söylenir. Look into araştırmak, incelemek anlamında bir phrasal verb’dür.


After receiving many complaints about the company, the manager decided to look into the matter.


Şirket hakkında birçok şikâyet aldıktan sonra müdür konuyu incelemeye karar verdi.


The police are looking into the case.

Polis davayı inceliyor.