• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

live on

Yanlış : He isn't very healthy because he lives with junk food.

Doğru : He isn't very healthy because he lives on junk food.

O sağlıklı değil çünkü abur cuburla (yağlı ve şekerli gıdayla) besleniyor.


Yanlış : It's difficult for a family to live with one income.

Doğru : It's difficult for a family to live on one income.

Bir ailenin tek bir gelir ile yaşaması zor.


Belirli bir yiyecek ile beslenmek veya belirli bir parayla geçinmekten söz ederken live on kullanılır. Benzer şekilde feed on da ile beslenmek veya ile beslemek demektir.


Sheep feed on grass.

Koyunlar otla beslenir.


She feeds her cat on the best food.

Kedisini en iyi mamayla besliyor.