• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

little - small

Yanlış : Her nose is little.

Doğru : Her nose is small.

Burnu küçük.


Yanlış : These potatoes are very little.

Doğru : These potatoes are very small.

Bu patatesler çok küçük.


Little (küçük) sıfatı genellikle isimlerden önce kullanılır, to be fiilinden sonra kullanılmaz.


She has little feet.

Küçük ayakları var.


There is a little dog in the garden.

Bahçede küçük bir köpek var.


She lives in a little room.

Küçük bir odada yaşar.


Yanlış : It looks quite little, but actually it is over three metres high.

Doğru : It looks quite small, but actually it is over three metres high.

Oldukça küçük görünüyor, ama gerçekte üç metrenin üzerinde.


Yanlış : His pizza is quite large, but mine is too little.

Doğru : His pizza is quite large, but mine is too small.

Onun pizzası oldukça büyük ama benimki çok küçük.


Quiterather, very ve too belirteçleri ile little değil small ile kullanılır.