• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

like - such as

Like tarzında, üslubunda; such as ise örneğin anlamında gibi demektir.


The girl swam like a fish.

Kız balık gibi yüzdü.


A house like this should be very comfortable.

Bunun gibi bir ev çok konforlu olmalı.


They import commodities such as wheat, potatoes, pepper, tomato.

Buğday, patates, biber, domates gibi mallar ithal ediyorlar.


Payphones are often found in public places such as airports, train stations and on street corners.

Umumi telefonlar genellikle havaalanları, tren istasyonları veya sokak köşeleri gibi umumi yerlerde bulunur.