• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

libel - slander

Her iki sözcük de iftira demektir. Libel yazılı, slander ise sözel iftiralar için kullanılır.


The Opposition Leader sued the newspaper for libel.

Muhalefet Lideri gazeteyi iftira yüzenden mahkemeye verdi.


The slander that was circulated about him did not seem to make him worried.

Hakkında dolaşan iftira onu üzmüş görünmüyordu.