• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

let

Yanlış : He let me to borrow his car.

Doğru : He let me borrow his car.

Arabasını ödünç almama izin verdi.


Yanlış : Please let him to come with me.

Doğru : Please let him come with me.

Lütfen benimle gelmesine izin verin.


Let (izin vermek) fiilinden sonra gelen mastar to almaz, yalın halde olur : let sb do sth.


Please let me go home.

Eve gitmeme izin ver.


Let me have a look at your cut.

Yarana bir bakayım.


Don’t let the kids eat anything before dinner.

Yemekten önce çocukların bir şey yemesine izin verme.