• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

let - rent

Yanlış : We rented the flat to students.

Doğru : We let the flat to students.

Evi öğrencilere kiraya verdik.


Let kiraya vermek; rent kirayla tutmak demektir.


let sth to sb : bir şeyi birine kiraya vermek

rent sth from sb : bir şeyi birinden kiralamak

 

I rented a flat from a widow.

Dul bir kadından bir daire kiraladım.