• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lessen - reduce

Yanlış : We are trying to lessen traffic accidents.

Doğru : We are trying to reduce traffic accidents.

Trafik kazalarını azaltmaya çalışıyoruz.


Yanlış : If we lessen energy consumption, we can slow down global warming.

Doğru : If we reduce energy consumption, we can slow down global warming.

Enerji tüketimini azaltırsak, küresel ısınmayı yavaşlatabiliriz.


Lessen,daha çok acı ve duyguları azaltmakreduce ise hacim, miktar, fiyat, vb.’ni azaltmak için kullanılır.


This painkiller will lessen the pain.

Bu ağrı kesici ağrıyı azaltacak.