• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

less - fewer

Yanlış : There are less trains on Sunday.

Doğru : There are fewer trains on Sunday.

Pazar günü daha az tren var.


Yanlış : Small cars use fewer petrol than big ones.

Doğru : Small cars use less petrol than big ones.

Küçük arabalar büyüklerden daha az benzin kullanır (yakar).


Her ikisi de daha az anlamına gelen bu sözcüklerden fewer sayılabilen, less sayılamayan isimlerle kullanılır.


Yanlış : She is less uglier than her sister.

Doğru : She is less ugly than her sister.

Kardeşinden daha az çirkin.


Yanlış : She is less more intelligent than I had imagined.

Doğru : She is less intelligent than I had imagined.

Düşündüğümden daha az akıllı.


Less bir sıfatın önünde üstünlük derecesini göstermek üzere kullanılır. Ancak bu sıfata –er (veya more) eklenmez.