• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

leave - give up

Yanlış : I've left smoking.

Doğru : I've given up smoking.

Sigarayı bıraktım.


Vazgeçmek anlamında leave değil give up kullanılır. Leave ayrıca şu tür cümlelerde de Türkçeye bırakmak şeklinde çevrilir.


Leave me alone.

Beni yalnız bırak.


Will you please leave the window open?

Lütfen pencereyi açık bırakır mısın?


Leave it till tomorrow. It's not urgent.

Onu yarına bırak. Acil değil.


He left a message for his wife on the table.

Karısı için masanın üzerine bir not bıraktı.