• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

later - latter

Later daha geç veya daha sonra; latter ise iki şey veya kişiden ikincisi demektir.


If you are busy now, I can come back later.

Şimdi meşgulsen, daha sonra geri gelebilirim.


You are later than we expected.

Umduğumdan daha geç geldin.


Cats and dogs are wonderful pets but the latter can be very noisy.

Kedi ve köpekler harika (evcil) hayvanlardır ama ikincisi çok gürültülü olabilir.