• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lately

Yanlış : We didn’t see him lately.

Doğru : We haven't seen him lately.

Onu son zamanlarda görmedik.


Yanlış : My car is making some funny noises lately.

Doğru : My car's been making some funny noises lately.

Arabam son günlerde bazı garip gürültüler çıkarıyor.


Yanlış : Do you hear from Tom lately?

Doğru : Have you heard from Tom lately?

Son zamanlarda Tom’dan haber aldın mı (alıyor musun)?


Lately (son zamanlarda) genellikle present perfect veya present perfect continuous tense ile kullanılır.