• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

last

Yanlış : They went on holiday to Antalya the last week.

Doğru : They went on holiday to Antalya last week.

Geçen hafta Antalya’ya tatile gittiler.


Yanlış : There was lots of rain the last month.

Doğru : There was lots of rain last month.

Geçen ay çok yağmur vardı.


Bir şeyin ne zaman olduğunu belirtirken kullanılan geçen akşam, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl gibi ifadelerde the kullanılmaz.


Yanlış : He went to the doctor's on last Friday.

Doğru : He went to the doctor's last Friday.

Geçen cuma muayenehaneye gitti.


Yanlış : The policeman seized the thief in last February.

Doğru : The policeman seized the thief last February.

Geçen şubat polis hırsızı yakaladı.


Günlerle on, aylarla in kullanılır ancak, last sözcüğü varsa kullanılmaz.


We met on Monday.

Pazar günü buluştuk.


We met last Monday.

Geçen pazar buluştuk.


Yanlış : Climatology has only become important in last years.

Doğru : Climatology has only become important in recent years.

İklimbilim ancak son yıllarda önemli oldu.


Son haftalarda, son aylarda, son yıllarda derken last değil recent kullanılır: in recent weeks, in recent months, in recent years.