• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

last - latest

Yanlış : She loves reading about the last fashion.

Doğru : She loves reading about the latest fashion.

Son moda (haberleri) hakkında okumayı sever.


En yeni, en modern anlamında latest, sonuncuson anlamında last kullanılır.


I missed the last bus and took a taxi.

Son otobüsü kaçırdım ve taksi tuttum.


This is the latest bulletin about the earthquake in Erzurum.

Erzurum depremi hakkındaki en son bülten budur.


I like his last novel.

Son romanını seviyorum. (Bundan sonra başka romanı olmadı.)


I like his latest novel.

Son romanını seviyorum. (Bundan sonra başka olabilir.)