• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

know - know about/of

Yanlış : Do you know Aziz Nesin?

Doğru : Do you know about Aziz Nesin?

Aziz Nesin’i biliyor musun?


Birini şahsen tanıyorsak know sb, biriyle gerçek yaşamda tanışmamış ancak onun hakkında biliyorsak know about/of kullanılır.


We all know about Atatürk.

Hepimiz Atatürk’ü biliriz.


Have heard of duymuşluğu olmak, bilmek anlamına gelir.


Have you heard of Yusuf Hayaloğlu?

Yusuf Hayaloğlu’nu duydun mu?