• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

key

Yanlış : Where’s the key of the front door?

Doğru : Where’s the key to the front door?

Ön kapının anahtarı nerede?


Bir şeyin anahtarı the key to sth şeklinde söylenir.


Hard work is the key to success.

Çok çalışmak başarının anahtarıdır.