• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

junk - litter

Yanlış : Junk spoils the view and makes the city look ugly.

Doğru : Litter spoils the view and makes the city look ugly.

Çöp görüntüyü bozar ve şehri çirkinleştirir.


Junk işe yaramayan her tür şey, ıvır zıvır; litter sokağa atılan veya umumi yerlerdeki çöp demektir. Her iki sözcük de birer sayılamayan isimdir.


We ought to clear the attic - it's full of junk.

Tavan arasını temizlesek iyi olur – (işe yaramaz) ıvır zıvırla dolu.


There is a law against dropping litter, but it is rarely enforced.

Sokağa çöp atmaya karşı bir yasa var, ama nadiren uygulanıyor.