• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

judicial - judicious

Judicial adli, hukuki; judicious (karar, hareket hakkında) sağgörülü, akıllıca, mantıklı demektir.


Judicial proceedings are likely to be slow.

Hukuki işlemler muhtemelen yavaş olur.


We should make judicious use of the money in the bank.

Bankadaki parayı akıllıca kullanmalıyız.