• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

joke

Yanlış : I didn't know she was the new teacher. I did a silly joke.

Doğru : I didn't know she was the new teacher. I made a silly joke.

Onun yeni öğretmen olduğunu bilmiyordum. Aptalca bir şaka yaptım.


Yanlış : Did I say you the joke about Namık Kemal?

Doğru : Did I tell you the joke about Namık Kemal?

Sana Namık Kemal fıkrasını anlatmış mıydım?


Şaka yapmak make a joke, fıkra anlatmak tell a joke şeklinde söylenir.