• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

join - take part in

Yanlış : Will you help me take part in the club?

Doğru : Will you help me join the club?

Kulübe katılmama yardım eder misin?


Kulüpdernek gibi yerlere katılmak take part ile değil join ile söylenir.


He joined the army when he was 27.

27 yaşında askere gitti (katıldı).


Take part in, yarışmagösteri, protesto gibi faaliyetler için kullanılır.


Thousands of people took part in the protest.

Protestoya binlerce kişi katıldı.


Turkey didn’t take part in Asian Games.

Türkiye Asya Oyunlarına katılmadı.


Most of the students took part in the demonstration.

Öğrencilerin çoğu gösteriye katıldı.