• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

job - work

Yanlış : He is looking for work.

Doğru : He is looking for a job.

İş arıyor.


İngilizcede iş aramak (to look for a job), iş bulmak (to find a job), iş için başvurmak (to apply for a job), işe girmek  (to get a job), işe başlamak (to start a job) sözleri work ile değil job ile söylenir.


I am trying to find a new job.

Yeni bir iş bulmaya çalışıyorum.


I have found a new job.

Yeni bir iş buldum.


She’s applied for a job in the supermarket.

Süpermarketteki iş için başvurdu.


He's starting a new job on Monday.

Pazartesi günü yeni bir işe başlıyor.


I could get a job easily if I had a degree.

Bir diplomam olsaydı kolayca işe girebilirdim.