• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jargon

Yanlış : I didn’t understand the text because of the medical jargons.

Doğru : I didn’t understand the text because of the medical jargon.

Tıbbi terimler yüzünden metni anlamadım.


Jargon, belli bir alana özgü teknik dil demektir ve sayılamayan bir isimdir: scientific jargon (bilimsel dil, bilimsel terimler), legal jargon (hukuk dili), computer jargon 

bilgisayarla ilgili teknik dil, bilgisayar terimleri)