• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

invent - discover

Yanlış : Sir Alexander Fleming invented penicillin.

Doğru : Sir Alexander Fleming discovered penicillin.

Sir Alexander Fleming penisilini buldu.


Invent daha önce olmayan bir makine, alet, sistem ve işlem yaratmak; discover ise zaten olan bir şeyi ilk kez bulmak demektir.

 

The botanist discovered some new specimens of flowers on that island.

Bitkibilimci o adada bazı yeni çiçek türleri buldu.


Braille is a system invented for the blind.

Braille körler için icat edilen bir sistemdir.


Şu iki cümleyi karşılaştırınız:


They have discovered several cases of credit card fraud.

Birçok kredi kartı yolsuzluğu olayını ortaya çıkardılar.


They have invented several ways of credit card fraud.

Birçok kredi kartı yolsuzluğu yöntemleri icat ettiler (geliştirdiler).