• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

interesting - interested

Yanlış : There's an interested article in the newspaper.

Doğru : There's an interesting article in the newspaper.

Gazetede ilginç bir makale var.


Interesting ilginç demektir, interested ise daha çok to be interested (in) (-ile ilgilenmek) kalıbında kullanılır.


I was interested in the article.

Makaleyle ilgilendim.


The article was interesting.

Makale ilginçti.