• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

interested

Yanlış : I am not interested with his money.

Doğru : I am not interested in his money.

Parasıyla ilgilenmiyorum.


Yanlış : Are you interested to join a tennis club?

Doğru : Are you interested in joining a tennis club?

Tenis kulübüne katılmakla ilgilenir misin?

(Tenis kulübüne üye olmayı düşünür müsün?)


Interested sıfatı şu kalıplarda kullanılır:


to be interested in sb/sth  : biriyle/bir şeyle ilgilenmek

to be interested in doing sth : bir şey yapmakla ilgilenmek


My wife isn't interested in football.

Karım futbolla ilgilenmez.


My wife isn’t interested in watching football matches.

Karım futbol maçı izlemeyle ilgilenmez.