• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intense - intensive

Yanlış : She looked at me with intensive loathing.

Doğru : She looked at me with intense loathing.

Çok büyük bir nefretle bana baktı.


Intense çok büyük, güçlü, aşırı demektir. Yoğun anlamındaki intensive ise, kısa sürede bir şeyi başarmak için harcanan enerji ve çabayı anlatır.


Sunglasses protect your eyes from intense sunlight.

Güneş gözlükleri gözlerinizi güçlü güneş ışığından korur.


I'd like to register for the intensive course in English.

Yoğun İngilizce kursuna kaydolmak istiyorum.