• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intelligent - intellectual

Intelligent akıllı; intellectual ise entelektüelaydın demektir.


She is not only beautiful but very intelligent as well.

Sadece güzel değil aynı zamanda çok akıllı da.


He likes talking to intellectual people, drinking rakı at dinner.

Yemekte rakı içerek aydın kişilerle konuşmayı sever.


An animal can be intelligent but not intellectual.

Bir hayvan akıllı olabilir ama entelektüel olamaz.