• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

instead

Yanlış : If you walk instead of to take a taxi you save money.

Doğru : If you walk instead of taking a taxi you save money.

Taksiye binmek yerine yürürsen para tasarruf edersin.


Instead sözcüğü, instead of sth veya instead of doing sth şeklinde kullanılır.


Instead of helping me he kept bothering me.

Bana yardım etmek yerine canımı sıkmaya devam etti.


Instead of doing the housework she went swimming.

Ev işi yapmak yerine yüzmeye gitti.


She made the mistake of adding salt instead of sugar.

Şeker yerine tuz ekleme hatasını yaptı.


Yanlış : Try leaving out salt, and use other spices instead of it.

Doğru : Try leaving out salt, and use other spices instead.

Tuzu bırakmaya çalış, ve onun yerine diğer baharatları kullan.


Instead sözcüğü belirteç olarak bunun yerine, onun yerine anlamına gelir, bu yüzden instead of it/this/that denmez.


Fresh fish is best for this recipe, but you can use frozen fish instead.

Bu yemek tarifi için taze balık en iyisi ama onun yerine donmuş balık (da) kullanabilirsin.