• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inspiration - aspiration

Inspiration esin, ilham; aspiration heves, emel demektir.


The poet got his inspiration from the scenery.

Şair ilhamını manzaradan aldı.


He has aspiration to become a famous footballer.

Ünlü bir futbolcu olma hevesi var.