• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ingenious – ingenuous

Ingenious zeki, yaratıcı; ingenuous ise açık yürekli, saf demektir.


Yesterday I bought an ingenious device for opening cans.

Dün konserveleri açmak için ustaca yapılmış bir alet satın aldım.


It was so ingenuous of him to ask a stranger to look after his luggage.

Bir yabancıdan valizlerine göz kulak olmasını istemesi onun saflığından olmuştur.