• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

information

Yanlış : I'd like some informations about holidays in Turkey.

Doğru : I'd like some information about holidays in Turkey.

Türkiye’deki tatiller konusunda biraz bilgi istiyorum.


Yanlış : Computers can help us analyse many informations.

Doğru : Computers can help us analyse large amounts of information.

Bilgisayarlar büyük miktardaki bilgiyi analiz etmemize yardım edebilir.


Information ismi sayılamaz, bu yüzden çoğul yapılamaz, amany, few gibi sözcüklerle kullanılamaz.


Yanlış : We asked for an information.

Doğru : We asked for some information.

Biraz bilgi istedik.