• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

influence

Yanlış : The antibiotic had little influence on the illness.

Doğru : The antibiotic had little effect on the illness.

Antibiyotiğin hastalık üzerinde az etkisi oldu.


Yanlış : The cream has had no influence on my acnes.

Doğru : The cream has had no effect on my acnes.

Kremin sivilcelerime etkisi olmadı.


İnsanların karar ve davranışlarını etkileyen şeye influence, bir şeyin sonucu olan olay veya değişime effect denir.


Great men can exert an influence over people.

Büyük (önemli) insanların kişiler üzerinde etkisi olur.


Atatürk’s teachings still exert a strong influence.

Atatürk’ün öğretilerinin hâlâ güçlü bir etkisi vardır.


Yanlış : I am afraid I have no influence over my children.

Doğru : I am afraid I have no influence on my children.

Maalesef çocuklarımın üzerinde hiç etkim yok.


Yanlış : Islam has much influence to Turkish people.

Doğru : Islam has much influence on Turkish people.

İslamın Türkler üzerinde çok etkisi var.

(İslam Türkler üzerinde çok büyük etkiye sahip.)


Biri veya bir şey üzerinde etkisi olmak have an influence on sb/sth kalıbı ile söylenir.