• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

industrial - industrious

Industrial endüstriyel anlamında bir sıfat olup sadece isimlerden önce kullanılır. Industrious ise çalışkan demektir.


The growth of industrial towns caused many people to leave the countryside.

Endüstri kentlerinin büyümesi pek çok insanın kırsal bölgeden ayrılmasına neden oldu.


Ants are known to be industrious.

Karıncalar çalışkan olmalarıyla bilinir.