• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

increase - rise - raise

Yanlış : The water level has increased six centimetres in the last five days.

Doğru : The water level has risen six centimetres in the last five days.

Son beş gün içinde su seviyesi altı santimetre yükseldi.


Yanlış : We are trying to increase the standard of service in the restaurant.

Doğru : We are trying to raise the standard of service in the restaurant.

Lokantadaki servis standardını yükseltmek için çalışıyoruz.


Level (düzey) ve standard (standartsözcükleri ile increase fiili kullanılmaz, bunun yerine raise (artırmakyükseltmek) veya rise (artmakyükselmek) kullanılabilir.